4 yollu vana

DSF20 4 Yollu Vana

4 Yollu Vana DSF20

 

  • R410A Gaz
  • Boyut: 1/2″ x 7/8″
  • Power: 5~7 W
  • Volt: AC220 V
  • 50/60 Hz