Isı pompalarının nasıl çalıştığına ilişkin en iyi örneklerden birisi buzdolapları ve klimalardır. Evlerimizde bulunan klimalar soğutma amaçlı kullanıldığında soğutma makinesi, ısıtma amaçlı kullanıldığında ısı pompası adını almaktadır. Buzdolaplarında yiyeceklerin bulunduğu iç ortam soğuktur ve oluşan ısı, arkasındaki borular aracılığı ile ortama bıraktırılır. Isı pompaları ısıyı ve soğuğu aynı anda üretirler.

Isı pompası, dışarıdan enerji verilmesi ile düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki ortama veren bir makinedir. Kışın ısıtma maksadı ile kullanılan ısı pompası, yazın da soğutma için kullanılabilir. Isı Pompaları dışarıdan aldığı enerjiye göre 3’e ayrılmaktadır. • Hava Kaynaklı Isı Pompası • Toprak Kaynaklı Isı Pompası • Su Kaynaklı Isı Pompası

Hava Kaynaklı Isı Pompası

Hava Kaynaklı Isı Pompaları ısı kaynağı olarak dış hava kullanılmaktadır. • Dış hava koşullarının yıl içinde mevsimler, aylar, hatta saatler boyunca değişmesi nedeniyle verimlilik çok değişkendir. • İlk yatırım maliyetleri düşüktür işletme maliyetleri toprak ve su kaynaklı ısı pompalarına göre yüksektir.

Toprak Kaynaklı Isı Pompası

Toprak kaynaklı ısı pompası toprağı enerji kaynağı olarak kullanmaktadır. • Toprak ısıtma sezonunda dış havadan daha yüksek sıcaklıkta, soğutma sezonunda ise havadan daha düşük sıcaklıkta kalarak tüm yıl boyunca yaklaşık olarak sabit sıcaklıkta kalır ve dolayısıyla daha kararlı bir enerji kaynağıdır. • Yatay ve Dikey olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.

Toprak Kaynaklı Isı Pompası Uygulamaları

ısı pompası uygulama

 

 

 

 

 

 

 

 

Su Kaynaklı Isı Pompası

Toprağın ulaşılabilir derinliğinde sürekli akışı olan yeraltı su kaynağı bulunması veya yakınlarda deniz, göl gibi su kaynağı olması durumunda bu kaynaktaki su ısı kaynağı olarak kullanılabilir. + 8°C ile + 12°C sıcaklıkları arasındaki su optimal bir işletmeye imkan tanır. • Ülkemizde yerüstü sularının genellikle 0°C’nin altına düşmemesi ayrıca bir avantajdır.

Otelde Isı Pompası

Antalya’da deniz kenarında yer alan bir otelde ısı pompası çalışması yapılmıştır. • Bu çalışmada otelin mevcut ısıtma – soğutma sistemleri incelenmiş, tüketimleri analiz edilmiş, su kaynaklı ısı pompası uygulanması sonucunda yatırım maliyeti ve geri dönüşüm süresi hesaplanmıştır.

Otelde Isı Pompası Analizi

Odalar ile idari kısımların ısıtılması ve sıcak su elde edilmesi için 3.000 kW kapasitesinde doğalgazlı sıcak su kazanı bulunmakta, bu kazan yıllık 1.800 saat çalışarak 625.455 Sm³ doğalgaz tüketmekte ve enerji maliyeti 512.873 TL olmaktadır. Kullanım Alanı Kapasite (kW) Çalışma Süresi (Saat/Yıl) Doğalgaz Tüketimi (Sm³/Yıl) Enerji Maliyeti (TL/Yıl) Isıtma – Sıcak Su 3000 1.800 625.455 512.873

• Odalar ile idari kısımları soğutulması 3.000 kW kapasitesinde klima sistemi bulunmakta, klimalar yıllık 2.160 saat çalışarak 1.728.000 kW elektrik tüketmekte ve enerji maliyeti 501.120 TL olmaktadır. Kullanım Alanı Kapasite (kW) Çalışma Süresi (Saat/Yıl) Elektrik Tüketimi (kW/Yıl) Enerji Maliyeti (TL/Yıl) Soğutma 2400 2.160 1.728.000 501.120

• Mevcut sistemde ısıtma ve soğutma için yıllık 1.013.993 TL harcanmıştır.

Su kaynaklı ısı pompasının ısıtma ve soğutma yaptığı esnada bir miktar enerji tüketimi olacaktır.

• Bu enerji tüketimi ısıtma ve sıcak su için 348.000 TL soğutma için 300.672 TL harcanacak olup toplamda yıllık 648.672 TL enerji maliyeti olacaktır.

• Isı pompası uygulaması sonrası yıllık enerji maliyeti 1.013.993 TL’den 648.672 TL’ye düşmüş 365.321 TL tasarruf edilmiştir.

• Proje yatırım maliyeti 1.650.000 TL olup proje basit geri ödeme süresi 4,5 yıldır.

 

Kaynak: http://www.eie.gov.tr/verimlilik/sunum2017/8.Bildiriler/Is%C4%B1%20Pompas%C4%B1%20%C4%B0le%20Binalarda%20Enerji%20Verimlili%C4%9Fi.pdf

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir